Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 07-2010

Thứ tư, 04/08/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Xây dựng tháng 7/2010 như sau :
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành (trong đó Bộ Xây dựng có 14 TTHC về cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép XD, gia hạn giấy phép xây dựng và lấy ý kiến về thiết kế cơ sở), Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng tinh thần của Nghị quyết 25/NQ-CP; hiện đang gửi dự thảo Nghị định nêu trên để xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan, dự kiến trình Chính phủ đầu tháng 8/2010.

- Theo đề xuất của Tổ Công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 251/CCTTHC ngày 14/6/2010 và văn bản số 217/CCTTHC ngày 08/6/2010 về việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC và kết quả rà soát TTHC của Bộ Xây dựng, Bộ đã hoàn thiện phương án đơn giản hóa đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, kèm theo kết quả tính toán lại chi phí tuân thủ các TTHC nêu trên và gửi kết quả về Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/7/2010 (văn bản số 1309/BXD-VP ngày 15/7/2010).

Theo : Báo cáo số: 64/BC-BXD ngày 26/7/2010
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)