Năng lực chỉ huy trưởng công trường

Ngày cập nhật: 01/09/2021

Hỏi: (Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hoàng - huyvinh515126@gmai.com)

Trong hồ sơ mời thầu công trình kênh tưới tiêu cấp 3 có yêu cầu về vị trí nhân sự chỉ huy trưởng phải có bằng tốt nghiệp công trình thủy lợi, chứng chỉ giám sát công trình NN&PTNT cấp III, có xác nhận công trình hoàn thành tương tự và phải có cam kết sẵn sàng huy động, bản chụp CMND. Khi dự thầu chúng tôi đáp ứng phần bằng cấp, chứng chỉ và xác nhận của chủ đầu tư, tuy nhiên phần cam kết nhân sự và bản chụp CMND chúng tôi chưa cập nhật kịp. Vậy chúng tôi có được bổ sung bản cam kết nhân sự và bản chụp khi đã mở thầu không? vì điều kiện này củng không phải là phần phản ánh năng lực nhà thầu?

Trả lời:

Trường hợp của Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Thái Hoàng đề cập liên quan đến các quy định của pháp luật về đấu thầu. Đề nghị công dân nghiên cứu các quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn luật này để áp dụng cho phù hợp. Trường hợp trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc, đề nghị công dân gửi nội dung câu hỏi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng