Phân cấp công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày cập nhật: 14/06/2021

Hỏi: (Phạm Đăng Ngọc Vinh - phamdangngocvinh@gmail.com)

Tôi đang làm tư vấn thiết kế cho dự án "Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Bảo Lộc", trong quy mô, bên cạnh các hạng mục sửa chữa, cải tạo thì có công trình xây dựng mới cao 04 tầng, diện tích sàn 3.600 m2 (cấp 3). Trường có 1.500 học sinh nên theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì sẽ được phân cấp là cấp 2. Nhưng dự án chỉ xây mới một khối công trình cấp 3 như đã trình bày ở trên, còn lại là sửa chữa, cải tạo. Theo đó, xin phép được hỏi, cấp chung của công trình "Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Bảo Lộc" là gì?

Trả lời:

1. Trong dự án có công trình xây dựng mới thì cấp công trình xây mới được xác định theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Đối với các công trình được thiết kế sửa chữa, cải tạo không thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính thì cấp của công trình được xác định là cấp của công trình trước khi cải tạo, sửa chữa. Trường hợp công trình được thiết kế cải tạo, sửa chữa làm thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính thì cấp của công trình được xác định theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng nêu tại Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Cục Giám định