Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện(12/05/2021)

Ngày 11/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo TCVN do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện, bao gồm TCVN Chiếu sáng đường hầm đô thị và TCVN Soát xét TCXD 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. Chủ tịch Hội đồng - ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường  (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

<<1...3456...25>>
Tìm theo ngày :