Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) tổng kết hoạt động năm 2021(02/01/2022)

Ngày 31/12, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì Hội nghị.

Tìm theo ngày :