Nghiệm thu đề tài khoa học do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội thực hiện(03/06/2020)

Ngày 2/6/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh”. 

Tìm theo ngày :