Hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng(07/07/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3944/EVN-ĐT ngày 10/6/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị hướng dẫn quản lý chi phí dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tìm theo ngày :