Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bào PCCC cho công trình Khu phức hợp khách sạn cao cấp 5 sao, trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ, xây dựng tại phường ô đất H5CC1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây(18/05/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/20-SND, ngày 12/5/2020 của Công ty TNHH SND VINA về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp khách sạn cao cấp 5 sao, trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ, xây dựng tại phường ô đất H5CC1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tìm theo ngày :