Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng(30/07/2020)

Ngày 24/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 963/QĐ-BXD về việc chỉ định Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng có trụ sở tại số 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD gồm:

Tìm theo ngày :