Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình cao tầng thuộc dự án Khu chức năng đô thị - Vinhomes Smart City(22/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận công văn số 008/2020/CV-XVC-PTDA, ngày 09/6/2020 của Công ty cổ phần bất động sản Xavinco về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình cao tầng thuộc dự án Khu chức năng đô thị - Vinhomes Smart City, xây dựng tại số 233, 233B và 235 đương Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (các lô đất CC-A, CC-B, lô đất HH gồm các tòa nhà HH-A, HH-B; lô đất HH1 gồm các tòa nhà HH1-A, HH1-B, HH1-C; lô đất HH2 gồm các tòa nhà HH2-A, HH2-B, HH2-C).

Tìm theo ngày :