Bình Định: Quy hoạch 1/2.000 Phân khu 1 Khu đô thị biển Cát Khánh(17/11/2021)

Vừa qua, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1 - Khu đô thị biển Cát Khánh, huyện Phù Cát với quy mô diện tích 1.553 ha. Thời hạn thực hiện quy hoạch đến năm 2035, theo thời hạn Quy hoạch chung tỷ lệ1/5.000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Tìm theo ngày :