Triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế(05/06/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3356/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cho ý kiến về việc triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tìm theo ngày :