Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng công trình tạm(07/01/2022)

Ngày 07/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 77/BXD-HĐXD gửi Liên danh TOKYU - TAISEI hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình tạm phục vụ thi công công trình chính.

Tìm theo ngày :