Hướng dẫn việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng(25/10/2021)

Ngày 25/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4384/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Tìm theo ngày :