Hướng dẫn chính sách pháp luật tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP(20/05/2022)

Ngày 20/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1724/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần BQL Real, tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn chính sách pháp luật tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Tìm theo ngày :