Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định tính độc lập của nhà thầu tư vấn lập tổng mức đầu tư xây dựng và thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán(23/09/2021)

Ngày 23/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3945/BXD-KTXD gửi Bệnh viện Chợ Rẫy về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định tính độc lập của nhà thầu tư vấn lập tổng mức đầu tư xây dựng và thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán.

<<1...4567...329>>
Tìm theo ngày :