Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh(16/09/2021)

Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3784/BXD-KTXD gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về bộ định mức kỹ thuật trong công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

<<1...3456...328>>
Tìm theo ngày :