Hướng dẫn xử lý một số khó khăn vướng mắc trong quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng(17/05/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2136/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc giải đáp một số vướng mắc trong quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng.

Tìm theo ngày :