Hướng dẫn Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng(24/09/2021)

Ngày 24/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3950/BXD-KTXD gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0-Km36 (Diễn Châu - Đô Lương), Nghệ An.

Tìm theo ngày :