Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí và phí thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình(11/03/2022)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 790/BXD-KTXD gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí và phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình.

Tìm theo ngày :