Hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 đối với xây dựng, lắp đặt(20/06/2022)

Ngày 20/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2227/BXD-KTXD gửi Cục quản lý xây dựng và doanh trại - Bộ Công an về việc hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng (sau đây viết tắt là thuế GTGT) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 đối với xây dựng, lắp đặt.

Tìm theo ngày :