Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng(24/05/2023)

Ngày 24/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2093/BXD-KTXD gửi Ngân hàng Chính sách xã hội về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang, Cơ sở đào tạo NHCSXH khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Trung tâm dữ liệu dự phòng NHCSXH.

Tìm theo ngày :