Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng(18/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 035/CV-HN ngày 03/05/2024 của Công ty TNHH Hưng Nguyên về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công Gói thầu số 5 - đường ĐH3, H. Đức Trọng.

Tìm theo ngày :