Định mức quét rác đường phố bằng cơ giới(03/11/2021)

Ngày 03/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4534/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang hướng dẫn, áp dụng định mức đối với công tác quét đường phố bằng cơ giới quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :