Chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát đối với dự án nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn(08/08/2022)

Ngày 08/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3043/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát đối với dự án nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Tìm theo ngày :