Xác định dự toán gói thầu xây dựng(21/04/2022)

Ngày 21/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1378/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hướng dẫn xác định dự toán gói thầu xây dựng.

Tìm theo ngày :