Về một số vấn đề liên quan Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội(20/10/2011)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số vấn đề liên quan đến Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Tìm theo ngày :