Hội nghị thẩm định Quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đền năm 2050(22/06/2012)

Ngày 21/6/2012 Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang đã chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :