Quản lý xây dựng công trình ngầm tại các đô thị Việt Nam(27/07/2012)

Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian ngầm đô thị đã được nhiều nước trên thế giới và các nhà chuyên môn, chính quyền nhiều đô thị lớn ở Việt Nam quan tâm. Công trình ngầm là một bộ phận của hạ tầng kỹ thuật đô thị đóng vai trò quan trọng cho phát triển đô thị hiện đại, bền vững.

Tìm theo ngày :