Thứ trưởng Cao Lại Quang tiếp đoàn đại biểu Đại sứ quán CHLB Đức(12/12/2012)

Ngày 12/12/2012, Thứ trưởng Cao Lại Quang cùng đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Hợp tác quốc tế đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Đại sứ quán CHLB Đức do bà Annette Frick – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán CHLB Đức – dẫn đầu.

Tìm theo ngày :