Kết luận thanh tra số 281/Kl-TTr ngày 26/6/2017 đối với UBND Quận 8, TP. Hồ Chí Minh thực thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị và một số dự án(13/10/2017)

Kết luận thanh tra số 281/Kl-TTr ngày 26/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với UBND Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị và một số dự án. 

<<1...5678...21>>
Tìm theo ngày :