Hà Nội: Rà soát các dự án đầu tư khu nhà ở, khu đô thị mới(05/01/2022)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5490/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố.

Tìm theo ngày :