Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên thuê nhà trong dự án nhà ở xã hội(02/01/2020)

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 315/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn phần diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Dự án), thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tìm theo ngày :