Hướng dẫn xác định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung(28/10/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 195/2020/ACCTL ngày 29/5/2020 và công văn số 282/2020/ACCTL ngày 14/10/2020 của Công ty Cổ phần ACC Thăng Long (Công ty Thăng Long) đề nghị hướng dẫn việc xác định sở hữu riêng đối với phần diện tích trung tâm thương mại, văn phòng và siêu thị tại tầng B1 của dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis tại số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :