Chuyển biến tích cực trong giải quyết tranh chấp ở các khu chung cư(05/07/2022)

Sau hàng loạt quy định, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực từ đầu năm 2022, tình hình giải quyết tranh chấp ở nhiều khu chung cư đã có một số chuyển biến tích cực.

<<1...4567...100>>
Tìm theo ngày :