Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII(13/12/2013)

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2665/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Nhà nước tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện nay con số nợ đọng quá lớn dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, công nhân bị mất việc hoặc chậm lương”.

  • Ngày 10/12, Bộ Xây dựng đã có công văn2630/BXD-KTXD trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh Đăk Lăk gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm ban hành định mức dự toán trong lĩnh vực công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung) để làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư theo quy định”.
  • Ngày 09/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1854/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII về việc “Hiện nay trong điều kiện giá cả tăng cao, đề nghị nâng mức vốn cho vay đối với hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 … tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.
  • Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1625/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: “Kiến nghị khoanh nợ vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ: Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ là chương trình đã được thực hiện bắt đầu từ năm 2000 đến nay nhằm phát triển kinh tế xã hội đối với những vùng ngập lũ thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và mang ý nghĩa to lớn về chính trị và đậm tính nhân văn cao để giải quyết khó khăn về cuộc sống cho người dân nghèo vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù tỉnh Long An đã có nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện vận động, tuyên truyền người dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực vay tiền mua nền, xây dựng nhà trong cụm, tuyến dân cư… Nhưng tỷ lệ đưa dân vào ở trong cụm, tuyến vẫn còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 47% so với kế hoạch, do mặt bằng kinh tế của người dân trong địa bàn vùng lũ hiện nay còn nghèo nên chưa có khả năng hoàn vốn vay cho chương trình, nên số tiền trả nợ vay cho Ngân hàng phát triển hiện còn khoảng trên 53% còn nằm trong dân chưa thu hồi được. Long An hiện nay vẫn chưa tự cân đối được ngân sách, hàng năm phải nhận bổ sung cân đối của Trung ương. Trong năm 2012 tỉnh Long An hụt cân đối ngân sách khoảng 316 tỷ đồng. Do đó không thể bố trí ngân sách để trả nợ vay cho Ngân hàng phát triển mà nguồn trả nợ cho chương trình tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư là nguồn thu hồi từ các hộ dân nhận đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 1548/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho Long An được khoanh nợ đối với nguồn vốn vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ số tiền là 287.677 triệu đồng và được hạch toán theo dõi riêng. Đồng thời, khoản vốn vay này không nằm trong tổng mức dư nợ từ nguồn vốn huy động để đầu tư XDCB hàng năm của ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo các huyện thực hiện nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế xã hội của 9 huyện vùng lũ. Các huyện vùng lũ tích cực rà soát nguyên nhân người dân chưa vào ở tại cụm, tuyến; đồng thời đề xuất, triển khai các giải pháp xử lý phù hợp từng cụm, tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa dân vào ở để có nguồn hoàn trả vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.
  • Ngày 26/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1553/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, cử tri tỉnh Bình Định. Nội dung kiến nghị: Cử tri cho rằng việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng là một nội dung quan trọng thể hiện sự quan tâm, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ hiện tại chưa đảm bảo để họ cải thiện được nhà ở, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng, dột nát phù hợp hơn.
  • Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn1476/BXD-PTĐT trả kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng không gia hạn kéo dài thời gian cho dự án Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) làm chủ đầu tư (hết hạn vào năm 2013). Vì dự án này đã kéo dài thời gian trên 20 năm, việc bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn tất gây rất nhiều khó khăn, bức xúc cho đời sống người dân trong khu vực”.
  • Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1430/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về “Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng có nguôn vốn nhà nước làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nung và tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Đề nghị Bộ xây dựng xem xét điều chỉnh quy định để đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp và tránh thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây nung”.
  • Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1429/BXD-VLXD trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc “Đề nghị điều chỉnh lộ trình áp dụng Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tế và khả năng đáp ứng của nguồn vật liệu không nung”.
  • Ngày 08/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1359/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về “Đề nghị áp dụng thực hiện việc hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp cho các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở các tỉnh thuần nông, vì hiện nay chỉ áp dụng thực hiện ở các thành phố lớn”.
  • Ngày 04/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1334/BXD-QLN trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về việc “Cử tri phản ánh các hộ dân cư khu vực vượt lũ vùng nông thôn được vay tiền Ngân hàng để làm nền nhà, nhưng do di dời về nơi ở mới nên chưa có việc làm ổn định do đó không có tiền trả vốn, lói. Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho những đối tượng này”.
  • Ngày 12/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1145/BXD-TTr trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh. Nội dung kiến nghị:
Tìm theo ngày :