Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII(29/08/2014)

Ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2017/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “…Đề nghị nên có quy định cụ thể biện pháp xử lý trách nhiệm của người sử dụng nhà ở công vụ trong trường hợp người này không còn thuộc đối tượng sử dụng nhưng không trả lại nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.”.

  • Ngày 27/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1988/BXD-QLN trả trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang về việc "Đề nghị xem xét kéo dài thời gian thực hiện chương trình cho vay trả chậm mua nhà ở cụm tuyến dân cư, giai đoạn II đến hết năm 2014”.
  • Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1939/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm triển khai rà soát các đối tượng chưa được hưởng chính sách và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đề nghị sớm giải quyết cấp đủ tiền cho các hộ gia đình người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Đến nay, các hộ đã sửa chữa nhà ở hoặc làm xong nhà ở nhưng mới được Chính phủ cấp khoảng 50% kinh phí, số tiền còn lại chưa được cấp, nhiều hộ phải đi vay để trả nợ tiền mua vật liệu và trả nợ thuê nhân công làm nhà ở nên gặp khó khăn".
  • Ngày 21/8,Bộ Xây dựngđã có công văn 1938/BXD-QLN trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Bình về việc xem xét, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt nhưng chậm được triển khai thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đề nghị sớm bố trí vốn từ ngân sách trung ương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2013.
  • Ngày 21/8, Bộ Xây dựngđã có công văn 1937/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lạng Sơn, Thái Bình. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sớm triển khai rà soát các đối tượng chưa được hưởng chính sách và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đề nghị sớm giải quyết cấp đủ tiền cho các hộ gia đình người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Đến nay, các hộ đã sửa chữa nhà hoặc làm xong nhà ở nhưng mới được Chính phủ cấp khoảng 50% kinh phí, số tiền còn lại chưa được cấp, nhiều hộ phải đi vay để trả nợ tiền mua vật liệu và trả nợ thuê nhân công làm nhà ở nên gặp khó khăn trong sinh hoạt".
  • Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1936/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn: Đề nghị xem xét điều chỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”. Cụ thể như sau: xem xét điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đảm bảo linh hoạt và thuận lợi cho các đối tượng đã được Hội đồng thẩm định là đúng đối tượng của chính sách nhưng khi thực hiện nếu làm nhà mới yêu cầu phải phá nhà cũ là không hợp lý, việc hỗ trợ sửa nhà yêu cầu phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà trong khi kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng là khó thực hiện, nên quy định tùy nhu cầu có thể thay mái hoặc sửa chữa khung hoặc tường nhà.Việc quy định mức hỗ trợ để xây nhà mới là 40 triệu đồng/hộ và mức hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng/hộ là chưa phù hợp, đề nghị mức hỗ trợ tính theo từng đối tượng người có công.  
  • Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1935/BXD-QLN trả lờikiến nghịcủa cử tri tỉnh Đồng Tháp. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị xem xét, có chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Lào, Campuchia hiện gặp khó khăn về nhà ở".
  • Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1934/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị sửa đổi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng bổ sung những đối tượng tham gia kháng chiến năm 1974 - 1975 chưa đủ thời gian hưởng huy chương vào những đối tượng được hỗ trợ sửa chữa nhà ở để giảm bớt khó khăn, yên tâm cuộc sống".
  • Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1933/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang, Tiền Giang, Tuyên Quang đề nghị: Xem xét hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” cho tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trong cả nước, không phân biệt người đã có và người chưa có nhà ở kiên cố (đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng) nhằm bảo đảm tính công bằng.
  • Ngày 19/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1897/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:
  • Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1856/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIII với nội dung: “Để Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đô thị đi vào thực tiễn, tính khả thi cao cần nghiên cứu xử lý chuyển tiếp hoặc kéo dãn thời hạn thực hiện và có hướng dẫn chi tiết về các điều kiện đầu tư các khu vực phát triển đô thị, điều kiện thành lập các ban quản lý phát triển đô thị”.
Tìm theo ngày :