Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII(28/01/2015)

Ngày 28/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII). Nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng, thực tế hiện nay có rất nhiều tổ chức và cá nhân thực hiện chuyển đổi công năng sử dụng các công trình theo nhu cầu kinh doanh (chuyển từ nhà ở sang cửa hàng, nhà hàng, nhà nghỉ,...) trong khu vực được quy hoạch là khu dân cư. Tuy nhiên, trong thời gian qua cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn và có hình thức chế tài đối với các hành vi nêutrên. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện”.

Tìm theo ngày :