Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh(02/03/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội Khóa XV do Văn phòng Chính phủ gửi kèm văn bản số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi một số quy phạm pháp luật để tạo điều kiện cho Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Đất đai quy định đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và khu đô thị có nhà ở trong một số trường hợp được thực hiện phân lô, bán nền sau khi đã đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Điều này dẫn đến một số khó khăn trong điều hành, quản lý của địa phương đó là: Đất nền phân lô các dự án khu dân cư tương đối nhiều nhưng nhiều trường hợp mua bán đất để đầu cơ chứ không có nhu cầu xây dựng nhà để ở. Đất nền phân lô, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sau khi đã đầu tư hoàn thành thì để trống không sử dụng nên dẫn đến lãng phí về mặt xã hội. Trong khi đó, sản phẩm của dự án là nhà ở thì các nhà đầu tư ít quan tâm đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật cũng không ràng buộc việc phải xây dựng nhà ở nên sản phẩm chính của dự án là nhà ở thì không có, dẫn đến sự thiếu hụt về nhà ở. Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, quy định các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng số lượng căn nhà với một tỷ lệ nhất định (tối thiểu từ 10%-30%) trên tổng số các lô đất của toàn dự án thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sau khi đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.” .

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: "Chính phủ cần quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị đối phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, nhất là tại các thành phố lớn. Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu còn chậm, chưa đồng bộ, trong khi đó việc biến đổi khí hậu đang biến đổi nhanh hơn dự báo và tác động tiêu cực đến đời sống của Nhân dân. Do đó, cần có giải pháp hữu hiệu từ cấp độ vĩ mô đến từng dự án cụ thể, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và chỉnh trang đô thị góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đã tác động nặng nề đến một số địa phương (đặc biệt là các tỉnh phía Nam), đang ảnh hưởng đến việc sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng (nhất là vấn đề tăng giá vật tư và đảm bảo lưu thông). Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan sớm ban hành hướng dẫn và có biện pháp ổn định giá cả thị trường vật liệu xây dựng để các công trình, dự án đang thực hiện được hoàn thành theo tiến độ, góp phần phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành hướng dẫn việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định tại Khoản 7, Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với các nội dung kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị, theo TCVN 9211:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012. Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về chợ hiện nay, nhận thấy, quy định về tiêu chuẩn thiết kế về chợ chưa cụ thể các tiêu chuẩn về ki-ốt (được xây dựng 1 tầng hay 2 tầng, 3 tầng, khu vệ sinh riêng, có thang bộ và thang máy riêng đối với các gian hàng kinh doanh dịch vụ thương mại, xây tường ngăn riêng...), để tránh tình trạng các chợ xây dựng ki-ốt nhiều tầng có cầu thang riêng biến tướng thành nhà ở, nhà ở thương mại (shophouse) gây khó khăn trong công tác quản lý (thực tế tại một số tỉnh thành đã xảy ra hiện tượng này). Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định tại tiêu chuẩn thiết kế về chợ để phù hợp với tình hình thực tế phát triển về thương mại hiện đại hiện nay. Đồng thời, quy định rõ mô hình chợ khác nhau cho phù hợp với điều kiện về kinh tế - xã hội, tập quán sinh hoạt, yếu tố vùng miền như chợ thành thị, chợ nông thôn, chợ miền núi, chợ trong khu đô thị, khu dân cư...”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng công; quản lý chặt chẽ trong việc đấu thầu không sang tay qua nhiều đơn vị tránh gây thất thoát kinh phí Nhà nước đầu tư, tránh trường hợp trong dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng không kiểm tra, giám sát dễ dẫn đến tham nhũng.”.

<<1...4567...63>>
Tìm theo ngày :