Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam(15/07/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 153/BDN ngày 16/6/2021 với nội dung kiến nghị:Hiện nay, mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là 40 triệu đồng/nhà không còn phù hợp so với giá vật liệu xây dựng, nhân công ngày càng tăng cao, nhất là đối với các huyện miền núi. Do đó, kiến nghị cần nghiên cứu nâng mức hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xây dựng nhà ở”.

  • Theo phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Nam, hiện nay, nhà ở của nhân dân theo Chương trình 134 đã xuống cấp, hư hỏng, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên không thể cải tạo, sửa chữa được. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ sửa chữa để người dân có nhà ở ổn định.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng: Tại Điều 7, Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định đối với các dự án sử dụng vốn cấp huyện thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, dẫn đến cấp xã thiếu chủ động trong rà soát, xử lý kịp thời các công trình dân sinh bức xúc tại địa phương như: những dự án có quy mô nhỏ, đơn giản từ nguồn vốn cấp huyện hỗ trợ. Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật theo hướng quy định phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư đối với các dự án trên”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu có giải pháp góp phần kéo giảm giá nhà để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và các gia đình trẻ, người nhập cư nhằm đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở lâu dài và phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch và lành mạnh.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 2665/VPCP-QHĐP ngày 19/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về “Đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp” với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, tiếp cận đất đai, rút gọn thủ tục đầu tư xây dựng... nhằm cung ứng loại căn hộ nhà ở thương mại giá thấp (1-2 phòng ngủ) với mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2 đối với các tỉnh và mức giá khoảng 23-25 triệu đồng/m2 đối với các đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 2665/VPCP-QHĐP ngày 19/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu có giải pháp đảm bảo nước ngọt cho xã Tân Hiệp, thành phố Hội An nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nước ngọt vào  mùa khô, phục vụ đời sống của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Tại Khoản 3, 4 Điều 1, Quyết định số 714/QĐ-TTg  ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020, có quy định UBND cấp tỉnh được phép thu hồi các lô nền này để giao cho các hộ gia đình khác hoặc bán đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Long An vướng cơ chế không được bán vượt 30% số lô nền sinh lợi trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018. Đề nghị sớm xem xét, cho tỉnh được bán lô nền sinh lợi trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vượt 30% số lô nền sinh lợi trong tổng số lô nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh, nhằm tránh lãng phí trong đầu tư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện chuyển đến theo  công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: Đối với Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ  và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Cử tri kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét có cơ chế, chính sách thực hiện giai đoạn tiếp theo; tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng, vì đặc thù của địa phương vùng sâu, vùng xa, biến đổi khí hậu, chi phí cao; tăng mức cho vay từ 25 triệu đồng lên 50 triệu đồng đối với hỗ trợ nhà ở hộ nghèo”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 92/BDN ngày 06/04/2021 với nội dung kiến nghị:

Tìm theo ngày :