Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV(21/03/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 57/BDN ngày 10/02/2022 của Ban Dân nguyện, chuyển bổ sung kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp) vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để sớm bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện; tạo điều kiện cho ngươi lao động yên tâm ổn định chỗ ở; vừa đảm bảo an sinh xã hội – nhà ở cho các đối tượng yếu thế là người thu nhập thấp, công nhân; hỗ trợ kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kèm theo kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và cử tri tỉnh Thái Bình với các kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quối hội khóa XV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế biên giới, thì phải đảm bảo được an ninh biên giới. Hiện nay còn khoảng 400 hộ dân sống trên các làng bè ven sông, giáp với Campuchia (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhất là chưa ổn định được cuộc sống, vị trí neo đậu dọc biên giới rất phức tạp, khó quản lý. Đề nghị có các chính sách đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư để người dân ổn định cuộc sống, từ đó mới đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống và cùng với chính quyền giữ vững quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, đồng thời tăng mức hỗ trợ, bởi theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định theo số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2019”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Đề nghị quan tâm tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng chính sách theo Quyểt định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Quyết định 33/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 (sửa đi, bổ sung năm 2019) về chính sách nhà ở đối với hộ nghèo. Vì hiện nay chính sách này đã dừng hỗ trợ, nhưng nhu cầu của các đi tượng này còn nhiu và tăng mức hỗ trợ, vì giá vật liệu tăng cao”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo được cải thiện nhà ở, tuy nhiên còn nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có thu nhập ổn định (người già cô đơn, người khuyết tật...) không thể tiếp cận chính sách này do không có nguồn hoàn trả các khoản vay ưu đãi để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo hướng hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng, cải tạo nhà ở (tương tự như Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ)”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nâng chế độ hỗ trợ nhà tình nghĩa đối với người có công và hộ gia đình chính sách từ 50.000.000 đồng lên 70.000.000 đồng và bổ sung đối tượng thụ hưởng là người thờ cúng liệt sĩ có khó khăn về nhà ở".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm đối với các công trình vi phạm (Lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật). Vì thực tế hiện nay, quy trình xử lý vi phạm hành chính từ khi lập Biên bản vi phạm hành chính đến khi ban hành Quyết định cưỡng chế của cấp có thẩm quyền kéo dài, dẫn đến việc khi lập Biên bản vi phạm hành chính thì chỉ là phần móng và tường, đến khi ban hành Quyết định cưỡng chế thì công trình xây dựng đã hoàn thiện xong, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hải Dương gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị sớm nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở) cho phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo quy định hiện hành thì các lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m, phải đảm bảo yêu cầu về diện tích của lô đất ≥ 45m2; cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh quy định này theo hướng diện tích lô đất có thể nhỏ hơn nhưng đảm bảo về chiều rộng và chiều sâu thì có thể được cấp giấy phép xây dựng”.

Tìm theo ngày :