Phụ cấp trong đơn giá xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh(01/12/2012)

Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2102/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về phụ cấp trong đơn giá xây dựng.

Tìm theo ngày :