Thuế giá trị gia tăng trong chi phí tư vấn quản lý dự án của Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp(10/11/2008)

Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 269/BXD-KTXD gửi Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp về việc thuế giá trị gia tăng trong chi phí tư vấn quản lý dự án.

Tìm theo ngày :