Áp dụng tiêu chuẩn MBMA để nghiệm thu công trình(02/12/2008)

Ngày 01/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 194/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần xây dựng số 5 về việc  áp dụng tiêu chuẩn MBMA để nghiệm thu công trình.

Tìm theo ngày :