Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1616 thuộc Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Nền móng Thái Dương Hệ(08/07/2021)

Ngày 07/07/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 132/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Nền móng Thái Dương Hệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :