Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1189 thuộc Công ty TNHH Hoàng Nam Phú(16/07/2021)

Ngày 15/07/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 144/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Hoàng Nam Phú đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :