Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 487 thuộc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính(20/05/2022)

Ngày 19/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 145/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :