Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần VN16(22/11/2016)

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 471/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần VN16 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :