Phê duyệt thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ(24/04/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách 30 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được quy định tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Tìm theo ngày :