Gắn xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh trong cuộc cách mạng 4.0(13/08/2018)

 Sáng 10/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :