Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ, xây dựng tại 01 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định(30/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 48/CV-HTQN/2020, ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ, xây dựng tại 01 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tìm theo ngày :