Hướng dẫn xác định khoảng cách an toàn môi trường theo QCVN 01: 2021/BXD(22/06/2022)

Ngày 22/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2269/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần hóa chất Cà Ná về hướng dẫn xác định khoảng cách an toàn môi trường theo QCVN 01: 2021/BXD cho dự án “Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối” tại các xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Tìm theo ngày :