Hướng dẫn áp dụng cấp dẻo thấp (DCL) dự án Calla Apartment Quy Nhơn(03/12/2021)

Ngày 03/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5001/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ARMO về việc áp dụng cấp dẻo thấp (DCL) dự án: Calla Apartment Quy Nhơn tại Quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tìm theo ngày :