Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng(01/11/2021)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4506/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm tra dự toán xây dựng đối với công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tìm theo ngày :