Định mức dự toán công tác thi công cọc xi măng đất bằng công nghệ Jet – Grouting(24/05/2022)

Ngày 24/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1773/BXD-KTXD gửi Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng hướng dẫn về việc vận dụng định mức dự toán công tác thi công cọc xi măng đất bằng công nghệ Jet - Grouting.

Tìm theo ngày :