Hướng dẫn lập dự toán các hạng mục sửa chữa, gia cố công trình hầm(05/11/2021)

Ngày 05/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4603/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập dự toán các hạng mục sửa chữa, gia cố công trình hầm thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :