Hướng dẫn về phân cấp công trình quảng cáo gắn vào công trình có sẵn(18/06/2021)

Ngày 18/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2299/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định hướng dẫn về phân cấp công trình quảng cáo gắn vào công trình có sẵn.

Tìm theo ngày :