Phát triển đô thị ven biển Quảng Trị(16/06/2021)

Tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm trở thành địa phương mạnh về biển, dựa vào biển và hướng ra biển để vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

<<1...3456...66>>
Tìm theo ngày :