Hướng dẫn Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam nội dung liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức(04/03/2019)

Ngày 01/03/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 43/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam về nội dung liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Tìm theo ngày :