Hướng dẫn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý phạt vi phạm hợp đồng trong quản lý đầu tư xây dựng(15/01/2019)

Ngày 14/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 66/BXD-TTr gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý phạt vi phạm hợp đồng trong quản lý đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :