Hà Nội: Cần đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội(08/07/2022)

Thực hiện chính sách phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, Sở Xây dựng Hà Nội đã và đang tham mưu UBND TP. Hà Nội xây dựng chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, bám sát chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

<<1...3456...100>>
Tìm theo ngày :