Bến Tre: Hiệu quả sau 3 năm thực hiện 'Ngày Chủ nhật nông thôn mới'(26/05/2022)

Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình "Ngày Chủ nhật nông thôn mới" theo chủ trương của Tỉnh ủy, diện mạo nông thôn tỉnh Bến Tre đã thay đổi tích cực, giúp các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Tìm theo ngày :