Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII(27/02/2015)

Ngày 27/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 379/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII với các nội dung như sau:

Tìm theo ngày :