Chuyển nhượng dự án của Công ty TNHH một thành viên Môi trường Vĩ Bảo(27/02/2013)

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 243/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý Khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng dự án của Công ty TNHH một thành viên Môi trường Vĩ Bảo như sau:

Tìm theo ngày :