Giải đáp về nội dung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ(11/11/2022)

Ngày 11/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5108/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí (Công ty Dầu khí) giải đáp về nội dung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại dự án 97 - 99 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội (Dự án 97 - 99 Láng Hạ).

Tìm theo ngày :