Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định(05/12/2008)

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 322/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá.

Tìm theo ngày :